Pårørende og efterladte

 
De mænd, der begår selvmord, efterlader sig dybt ulykkelige børn, børnebørn, ægtefæller, forældre, søskende, naboer, venner og kolleger. For mange børn og børnebørn er deres fædres /bedstefædres handling komplet uforståelig. Børn forstår ikke, hvorfor de er blevet valgt fra.
 
Særligt fokus på efterladte efter selvmord findes på www.efterladte.dk, en hjemmeside for Landsforeningen for efterladte efter selvmord, der blev dannet i 2002.
 
At være pårørende til et menneske, som forsøger selvmord, er en ekstrem belastning. Du er nødt til at tænke over, hvor stort et ansvar, du vil påtage dig og hvem du vil dele det med. Som pårørende kan du stille dig selv spørgsmålet: Hvad ville du fortryde IKKE at have gjort, hvis selvmordet sker?

Gode råd til pårørende og andre tæt på:

 • Stol på din intuition, hvis du fornemmer, at et menneske, du er tæt på, er i fare for at begå selvmord . Tag det alvorligt.
 • Tal med personen, spørg om selvmordstanker og eventuelle planer. Kan personen fortælle om detaljerede planer, er der afgørende risiko.
 • Lyt – men vær forsigtig med gode råd.
 • Sørg så vidt muligt for kvalificeret hjælp, omsorg og behandling.
 • Lad aldrig en selvmordstruet person være alene.

Gode råd til efterladte efter selvmord:

Om børn og unge som efterladte
 • Sørg for at inddrage børn og unge i familie og omgangskreds på en ærlig måde, fortæl dem, hvad der er sket.
 • Informationerne skal tilpasses barnets alder. Lyt efter, hvad barnet spørger om.
 • Lad være at lyve for børnene.
 • Børn har brug for at kunne fortælle deres omgivelser (fx i børnehaven, i skolen, hos vennerne), hvad de har været udsat for. Børn har brug for at vide konkret besked, også om metoden.
 • Du kan blive bange for, at der vil være andre i familien, der får selvmordstanker - det er sjældent. Tavshed beskytter ikke mod dette.

Til den voksne

 • Du hjælper både dig selv og omgivelserne ved at være åben om, hvad der er sket.
 • Søg viden og information på fx hospital, psykiatriske afdelinger, politiet - hos alle, der har en viden, som du ikke er i besiddelse af, og som kan hjælpe dig.
 • Ved mange selvmord er der ikke bare én enkelt forklaring, men mange forskellige hypoteser om, hvorfor det er sket. Det er et puslespil, og mange efterladte får aldrig alle brikkerne samlet, men må leve med at det kan virke uforståeligt eller uforklarligt.
 • Den endegyldige sandhed findes ikke. Alle må leve videre med den forklaring, der føles mest rigtig. Efter et selvmord følger ofte besværlige følelser, som vrede, skam og skyld.
 • Følelserne kompliceres af, at man samtidig med vrede også kan føle dyb sorg og savn, altså meget modsatrettede følelser, som alle har deres berettigelse.
 • Selvmord sker i alle slags familier.
 • Søg eventuelt professionel hjælp, for et selvmord er en alvorlig belastning, hvad enten det er i familien eller vennekredsen.
 
Se i øvrigt mere om efterladte og pårørende ved at gå ind under Links og litteratur
 
Alle fortællinger og tekster
fra denne hjemmeside er
nu udkommet i bogform.
Find og køb bogen
"På kanten af livet - om mænd,
kriser og selvmordstanker" på forlaget Siesta eller køb den i boghandlen.

Læs flere nyheder her

Har du tanker om selvmord, så udsæt det! Det nytter at søge hjælp.

Hjemmesiden opdateres af Inger Anneberg og Bente Hjorth Madsen
og drives med støtte fra FUFS, Foreningen for Uddannelse og Forskning i Selvmordsforebyggelse: www.fufs.dk
Fotograf: Lars Aarø, Fokus Grafik: Combina