Viden om mænd og selvmord

 
Mænd og selvmord – hvor alvorligt er det?
Selvmordstanker kan ramme ALLE mænd – det viser erfaringerne fra Center for Selvmordsforebyggelse i Århus. Denne hjemmeside er lavet for at vise, at mænd kan have stor gavn af at søge hjælp – i tide.
 
Voksne mænds selvmord er et alvorligt problem i Danmark – og i øvrigt også i resten af de vestlige lande, vi plejer at sammenligne os med. Medierne fokuserer tit på unge pigers selvmordsforsøg. Det er alvorligt nok i sig selv, men virkeligheden er, at hver gang der sker 10 fuldbyrdede selvmord i Danmark, bliver de syv begået af voksne mænd mellem 30 og 70 år. Når det handler om selvmord, er det altså voksne mænd, der dominerer statistikken.
Det sidste nye tal over selvmord i Danmark er fra 2006. Her begik 650 mennesker selvmord, 472 mænd – og 196 af disse mænd var over 60 år. 178 var kvinder.
 
Drenge/unge
Der sker ikke ret mange selvmord blandt børn og unge i Danmark, men når det sker, er det oftest unge drenge, der dør, blandt andet fordi drengene, ligesom mændene, vælger de farligste metoder.
 
Ældre mænd i særlig risiko
Lidt under en tredjedel af alle selvmord i Danmark bliver begået af mænd over 60 år, og selvmordstallet blandt mænd over 85 år er forholdsvis højt. Ældre mænds selvmord sker ofte i forbindelse med psykisk sygdom, især når sygdommen ikke er diagnosticeret, og personen derfor heller ikke er i behandling. Depression eller krise kan opstå efter svær sygdom, efter ægtefællens eller partnerens død, men også i forbindelse med andre skelsættende hændelser som skilsmisse, pension eller flytning til plejehjem. Danske studier viser, at ældre mænd, der tidligere i livet har været indlagt med psykisk sygdom, har en 4-5 gane højere selvmordsrisiko end andre jævnaldrende.
Kilde: Ph.d. Annette Erlangsen, Center for Registerforskning, Aarhus Universitet.
 
Er der særlige risikogrupper blandt mænd?
Alle mænd er ikke i risiko for at tage livet af sig. Hvis der er et sammenfald af fx en ubehandlet depression, særligt belastende hændelser i livet (dødsfald, konkurs, skilsmisse, arbejdsløshed, fængselsdom) kan det føre til følelsen af, at det hele er for uoverskueligt og håbløst. Nogle vil i den situation komme til at tænke, at det letteste og bedste ville være at forsvinde fra alt, der tynger. Så er du i risiko for at få alvorlige selvmordstanker.
 
En cocktail
Statistisk set kan man finde mange forskellige grupper, hvor selvmord er overrepræsenteret (fx hos mandlige læger) men der er først virkelig fare på færde, når der er tale om en cocktail af mange forskellige risikofaktorer. Al erfaring viser, at faren er størst, når man mister håbet om forandring.
 
Alle fortællinger og tekster
fra denne hjemmeside er
nu udkommet i bogform.
Find og køb bogen
"På kanten af livet - om mænd,
kriser og selvmordstanker" på forlaget Siesta eller køb den i boghandlen.

Læs flere nyheder her

Har du tanker om selvmord, så udsæt det! Det nytter at søge hjælp.

Hjemmesiden opdateres af Inger Anneberg og Bente Hjorth Madsen
og drives med støtte fra FUFS, Foreningen for Uddannelse og Forskning i Selvmordsforebyggelse: www.fufs.dk
Fotograf: Lars Aarø, Fokus Grafik: Combina