Find hjælp

 
Den hjælp, du kan få, er forskellig alt efter, hvor du bor i landet. Her fremhæver vi først og fremmest det, som findes de fleste steder. Alle borgere i landet har fx en praktiserende læge, som i mange tilfælde vil være den første, man taler med.
 
Selv om du måske sjældent ser din læge, eller kun er vant at tale om forhøjet blodtryk eller lignende, vil du altid kunne bestille tid til en samtale.
 
Din læge vil kunne henvise dig videre til samtaler med en psykolog. Der er en lang række omstændigheder, hvor du, via sygesikringen, kan få tilskud til psykologsamtaler, blandt andet efter selvmordsforsøg. Der vil altid være en vis egenbetaling, tilskuddet er på 60 procent. Ved let til moderat depression kan du også få tilskud via sygesikringen, hvis du er mellem 18 og 37 år.
 

Psykiatrien

- samt centre for selvmordsforebyggelse
Din læge kan også henvise dig til forskellige former for hjælp i psykiatrien. Først og fremmest er der centre/klinkker for selvmordsforebyggelse flere steder i landet.
Centrenes tilbud er gratis. Se listen nedenfor.
 
I mange områder er der mulighed for hjælp fra et akut-team i lokalpsykiatrien. Det kræver ikke indlæggelse.
 
I nogen tilfælde vil din læge foreslå indlæggelse på en psykiatrisk afdeling, fx hvis han/hun er i tvivl om, du kan passe på dig selv.
 
Akut hjælp kan du også få ved selv at henvende dig på en psykiatrisk skadestue eller blive henvist der til af din læge. Se nedenfor.
 
Din læge kan også henvise til en privat praktiserende psykiater.
 

Psykolog-hjælp

Hvis du ikke kan få tilskud fra sygesikringen, kan du altid få psykologhjælp mod fuld betaling overalt i landet ved selv at henvende dig. Find hjælpen via telefonbogen, eller spørg dig for hos venner og bekendte. Undersøg, om du har tilskudsmuligheder i din egen forsikringsordning, fx via din arbejdsplads, via medlemskab af Falck, via medlemskab af Danmark, eller via din private familieforsikring. Find en psykolog via Dansk Psykolog Forenings hjemmeside elles se hjemmesiden www.psykologeridanmark.dk
 

Andre muligheder for hjælp er fx at bruge

 • Familie og venner
 • Selvhjælpsgrupper / sorggrupper, frivilligcentre (se links)
 • Åbne rådgivninger (se links, blandt andet til manderådgivninger)
 • Alkohol-rådgivninger (kontakt din kommune)
 • Din sognepræst
 • Telefonrådgivninger (se links)
 • Gratis retshjælp (se links)
 

Specielt for unge

For unge er der i alle kommuner mulighed for at henvende sig i socialforvaltningen og/eller på pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR).
Hvis du går i skole, er der også tilknyttet en sundhedsplejerske til skolen, som du kan henvende dig til, men først og fremmest kan du måske bruge en af de lærere, du har mest tillid til.
Går du på ungdomsuddannelserne, vil der være studievejledere og muligvis en psykolog tilknyttet dit uddannelsessted. Hvis du går på en SU-berettiget uddannelse, har du også mulighed for at kontakte en Studenterrådgivning (se links).
 

Centre/Enheder/klinikker for selvmordsforebyggelse

Adresser og åbningstider
Alle tilbud fra centrene herunder er gratis.
 
Region Midtjylland
 
ÅRHUS:
Klinik for Selvmordsforebyggelse
Telefon 77 89 38 30
 
Telefontid: Mandag-torsdag kl. 8.00-15.00, fredag kl. 8.00-15.30. Telefonen besvares i øvrigt døgnet rundt, idet der uden for åbningstiden omstilles til Psykiatrisk Skadestue, Universitetshospitalet Risskov.
http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/afdeling-q---auh-risskov/i-behandling/ambulant-behandling/klinik-for-ocd-og-angst-og-selvmordsforebyggelse/
 
Professionelt samtaletilbud til personer, som enten har svære overvejelser om selvmord eller har forsøgt at tage sit eget liv. Personer, der i forvejen har et behandlingstilbud, for eksempel inden for psykiatrien eller misbrugsområdet, må dog gøre brug af dette tilbud, selv om det drejer sig om selvmordsovervejelser.
 
HERNING:
Klinik for Selvmordsforebyggelse Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9.00-15.00, fredag kl. 9.00-12.00.
http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-vest/i-behandling/ambulant-behandling/klinik-for-selvmordsforebyggelse/
 
AALBORG:
 
FYN
Team for Selvmordsforebyggelse (Odense) Telefon 99 44 89 60 Telefontid: Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00 fredag kl. 9.00-12.00. Hvem behandler vi: Borgere fra 20 år, som har været tæt på at udføre selvmordsforsøg eller har forsøgt selvmord.
 
 
Tilbud til børn og unge - telefon 99 44 87 70 Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9.00-15.00, fredag kl. 8.00-13.00
 
REGION HOVEDSTADEN
Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse Telefon hvis du er under 18 år: 40 12 98 50 Tlf. hvis du er over 18: 38 64 18 00 Telefonen er åben i dagtimerne. Der kan lægges besked døgnet rundt. Professionelt behandlingstilbud i hovedstadsområdet
 
Læs om centrets tilbud her:
 
REGION SJÆLLAND
Klinik for Selvmordsforebyggelse
Tilbud for voksne tlf. 58 55 90 90
 
Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 9.00-12.00 samt 12.00-15.00, fredag kl. 9.00-12.00 og kl. 13.00-14.00
Børn og unge under 18 år:Klinik for Psykoterapi og Selvmordsforebyggelse. tlf. 47 32 79 99, Telefontid: mandag-fredag kl. 8.30- 12.00
 

Psykiatriske skadestuer

Hvis du har brug for akut psykiatrisk hjælp, så kontakt egen læge eller vagtlægen for at få anvist den nærmeste psykiatriske skadestue.
 
Lægevagt i regionerne:
Se tlf.numre her: www.laegevagten.dk
 
Region Midtjylland 70 11 31 31
Region Syddanmark 70 11 07 07
Region Nordjylland 70 150 300
Region Sjælland 70 15 07 00
Region Hovedstaden:
 • Lægevagten i Københavns, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner, telefon 7013 0041
 • Lægevagten i det tidligere Københavns Amt, undtaget Tårnby og Dragør kommuner, telefon 4453 4400
 • Lægevagten i det tidligere Frederiksborg Amt, telefon 4825 0041
 • Lægevagten på Bornholm: telefon 5695 2233
 
Alle fortællinger og tekster
fra denne hjemmeside er
nu udkommet i bogform.
Find og køb bogen
"På kanten af livet - om mænd,
kriser og selvmordstanker" på forlaget Siesta eller køb den i boghandlen.

Læs flere nyheder her

Har du tanker om selvmord, så udsæt det! Det nytter at søge hjælp.

Hjemmesiden opdateres af Inger Anneberg og Bente Hjorth Madsen
og drives med støtte fra FUFS, Foreningen for Uddannelse og Forskning i Selvmordsforebyggelse: www.fufs.dk
Fotograf: Lars Aarø, Fokus Grafik: Combina