Tal viser at mænd er sværest at redde fra selvmord

Kristelig Dagblad skriver 16. januar 2016: Et stigende antal mænd tog i 2014 livet af sig selv. Det viser nye tal fra dødsårsagsregistret. I alt begik 487 mænd selvmord, hvilket var 21 flere end året før, og den lille stigning har betydet, at det samlede antal selvmord i 2014 steg fra 631 til 654, og at skellet mellem antallet af kvinder og mænd, der begår selvmord, er blevet større. 166 kvinder begik selvmord i 2014, og dermed er der godt tre gange så mange selvmord blandt mænd som blandt kvinder
 
 

Fyringer øger mænds risiko for at dø

Det kan være livsfarligt for danske mænd at miste jobbet. Deres risiko for at dø eller havne i alvorlig sygdom forøges markant, hvis de fyres. Det fremgår af en stor undersøgelse fra AKF – Anvendt Kommunalforskning – som får læger og fagforbund til at presse på for at sikre en øget hjælp til fyrede medarbejdere.
»Det er voldsomt at blive ramt af en fyring. Især mænd rammes hårdt på selvværd og identitet. Folk bliver stressede, og for nogle ender det med en egentlig depression, hjertesygdomme og i yderste konsekvens selvmord. Derfor er det vigtigt, at der gøres noget i form af psykologhjælp og hjælp til at få et nyt job,« siger overlæge Bo Netterstrøm fra arbejds- og miljømedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital.
 
Læs hele historien på:

Mænd dominerer selvmordstatistikken, men der er hjælp at hente

Hvert år er der ca. tre gange så mange mænd som kvinder, der tager livet af sig. De nyeste tal fra Sundhedsstyrelsen fra 2008 fortæller om i alt 597 selvmord og 70 procent, svarende til 415, blev begået af mænd. Til sammenligning blev 394 personer dræbt i trafikken samme år.
(Kilde: Berlingske Tidende, august 2010).
 
Det er vanskeligt for mænd at søge hjælp for der ikke tradition og kultur for i Danmark, at mænd beder om hjælp når de har det svært følelsesmæssigt, siger Kristine Walsh fra Livslinien til Berlingske Tidende. Men der er også erfaringer fra mændene, som trækker i den anden retning.
 
Her på hjemmesiden er der en lang række beretning fra mænd, som har fået hjælp i forbindelse med alvorlige selvmordstanker og forsøg.
Læs under "Hvad spotter psykologen?" og læs mere under "Find hjælp", så du bliver en af de mænd, der søger hjælp i tide.
 
Alkoholmisbrug øger risiko for selvmord
Mennesker som har, eller tidligere har haft et alkoholmisbrug, har en risiko for at begå selvmord, som er 8 gange større end risikoen for personer, som aldrig har haft et alkoholmisbrug. Det viser en undersøgelse, som Statens Institut for Folkesundhed har publiceret. Selv når man tager højde for, at alkoholmisbrugeren også kan have andre psykiske sygdomme, så er risikoen for at begå selvmord stadig 3 gange højere end blandt personer, som ikke er alkoholmisbrugere.
 
Det er i forvejen kendt, at personer med alkoholmisbrug har højere risiko for at begå selvmord end personer uden alkoholmisbrug. Samtidig ved man, at personer med alkoholmisbrug ofte har andre psykiske sygdomme. Læs mere her på siden under Psykologen spotter: "Man skal vel have lov til at slå et hul i jorden med gutterne engangimellem - om misbrug".

Få mere viden om at forebygge alkoholmisbrug på fx: www.hope.dk og læs om behandlingsmuligheder, fx på www.sydgaarden.dk eller ring til et kommunalt alkoholtilbud.
 

Soldater og selvmord

Center for Selvmordsforskning har i samarbejde med Forsvarets Sundhedstjeneste påbegyndt forskningsprojektet Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte danske soldater. I den forbindelse søger vi tidligere udsendte danske soldater, der har:
  • haft alvorlige selvmordstanker
  • har forsøgt selvmord
Målet er at interviewe mellem 30-100 tidligere udsendte soldater med forskellig baggrund og udsendt til forskellige missioner. Centrale spørgsmål i projektet er: Hvad beskytter tidligere udsendte danske soldater mod selvmordstanker og selvmordsadfærd? Og hvad belaster dem?
De personer, som lytter til de tidligere udsendtes fortællinger er ikke ansat i eller knyttet til Forsvaret men til Center for Selvmordsforskning i Odense. Dette forskningscenter hører under Indenrigs- og socialministeriet.
 
Du kan deltage i projektet ved at blive interviewet af en medarbejder ved Center for Selvmordsforskning enten i eget hjem, et sted, du selv vælger eller på forskningscentret, som ligger i Odense. Du vil få betalt transportomkostningerne. Der indgår dog ingen honorering i forbindelse med deltagelse i projektet. Forskningsinterviewene tager typisk 1½ - 2 timer, de bliver optaget på bånd og efterfølgende analyseret. Du er sikret fuld anonymitet. Og en offentliggørelse af undersøgelsens resultater sker på en sådan måde, at det er umuligt at identificere enkeltpersoner.
 
Yderligere oplysninger vedrørende projektet Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte danske soldater, kan fås ved henvendelse til:
Centerleder, Ph,D. Lilian Zøllner, tlf. 66 13 88 11, eller på lz@selvmordsforskning.dk
Cand.mag. Iben Stephensen, tlf: 63 11 21 87, eller på iben@selvmordsforskning.dk
 
(Kilde: www.selvmordsforskning.dk)
Center for Selvmordsforskning, Odense
 

Café skal bremse ældre mænds selvmord

Aarhus Stiftstidende skriver torsdag den 14. januar, at en ny café i Århus, Klostercafeen, skal være med til at forebygge ældre mænds selvmord. For alt for mange mænd ender alderdommen i ensomhed, sorg og depression.
 
Nu skal de have appetit på livet - og livsmodet skal blandt andet komme ved at mødes med andre. Det er Klostergadecentret i Århus, som har fået ideen til at åbne cafeen den 25. februar. "At opleve at blive set og hørt er fundementalt vigtigt for os alle, men især for folk, som er i krise. Det betyder meget for livsmodet," siger Lise Legarth, den ene af initiativtagerne. Projektet er det første af sin art i Danmark og har fået to millioner kroner fra Indenrigs- og Socialministeriet til brug over tre år.
 

Pas på jer selv, mænd

En fyreseddel i hånden eller en truende konkurs få flere mænd til at forsøge selvmord. Denne advarsel er flere eksperter fremme med i MetroXpress. Elene Fleischer, der er leder af Center for Forskning og Forebyggelse af selvmordsadfærd har fået underretning om stigning i antallet af selvmordsforsøg fra forebyggelsescentre rundt om i Danmark.
 
Bente Hjorth Madsen, psykolog på Center for Selvmordsforebyggelse, har oplevet, at især flere konkursramte selvstændige erhvervsdrivende er blevet drevet ud i selvmordsforsøg.
 
"Det er ikke de unge nyuddannede, der rammes men selvstændige og mænd, som har mistet et arbejde, de har haft i 25 år," siger hun. Den sitrende usikkerhed på arbejdsmarkedet rammer mænd hårdere end kvinder, påpeger både hun og afdelingsleder hos Livslinien, Charlotte Berendt- Poulsen.
 
Avisen citerer denne hjemmeside for følgende råd til de pårørende: "De nære relationer skal især være opmærksomme på, om en person bliver mere irritabel,isolrer sig og ikke længere hra lyst til ting. Men også om vedkommende er påfaldende upåvirket af for eksempel dårlig økonomi - og man skal være opmærksom på overforbrug af alkohol."
Se psykologens råd til dig, der er i krise, find mere viden under "Hvad spotter psykologen?"
 

Werther-prisen til Bente Hjorth Madsen

Torsdag den 10. september, på Verdensdagen for Selvmordsforebyggelse, modtog psykolog Bente Hjorth Madsen fra Center for Selvmordsforebyggelse i Århus Werther-prisen. Bente Hjorth Madsen fik prisen for sine evner til at formidle sin store viden og indsigt i selvmordsproblematikken og synliggøre gruppen af selvmordstruede. Hun fik den ikke mindst for hjemmesiden, www.forebygselvmord.dk, der er udviklet i samarbejde med en tidligere prisvinder, Inger Anneberg.
 

Især til mænd

www.forebygselvmord.dk er især rettet mod mænd, en målgruppe der ofte finder det vanskeligt at søge hjælp. Med den nye hjemmeside har mændene, hvis de overvejer selvmord, fået adgang til råd og vejledning i et dagligdags og konkret sprog. Når Bente Hjorth Madsen i år tildeles Werther-prisen, er det priskomiteens anerkendelse af, at hun er drevet af et stærkt personligt engagement, der på seriøs og værdig vis er med til at sætte fokus på selvmordstruede i den offentlige debat.
 
Alle fortællinger og tekster
fra denne hjemmeside er
nu udkommet i bogform.
Find og køb bogen
"På kanten af livet - om mænd,
kriser og selvmordstanker" på forlaget Siesta eller køb den i boghandlen.

Læs flere nyheder her

Har du tanker om selvmord, så udsæt det! Det nytter at søge hjælp.

Hjemmesiden opdateres af Inger Anneberg og Bente Hjorth Madsen
og drives med støtte fra FUFS, Foreningen for Uddannelse og Forskning i Selvmordsforebyggelse: www.fufs.dk
Fotograf: Lars Aarø, Fokus Grafik: Combina