Links og litteratur

 

Telefon-rådgivninger/hjælpelinier

Mandecentret telefonrådgivning
Telefon 7025 9006
 
Livslininen
Telefon 70 201 201
 
Linien – Når sindet gør ondt
Telefon 35 36 26 00
 
Sct. Nikolai Tjenesten
Telefon 70 120 110
 
Psykiatrifondens telefonrådgivning
Telefon 39 25 25 25
 
Rådgivningen Unge og Sorg
Telefon 70 209 903
 
Depressionslinien
Telefon 33 12 47 74
 
Anonyme Alkoholikere
Telefon 70 101 224
 

Hjemmesider

Dansk Psykolog Forening
 
Selskab for mænds sundhed:
 
Manderådgivninger:
(København - Odense – Aarhus – Esbjerg – Aalborg)
 
Livslinien er en humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg. Kerneydelse er anonym telefon- og netrådgivning til selvmordstruede mennesker, pårørende og efterladte.
 
 
Selvhjælp Online mod Selvmordstanker er et 6 uger langt internetbaseret selvhjælpsterapiprogram til personer med selvmordstanker.
 
Landsforeningen for efterladte efter selvmord, lokalgrupper flere steder i landet, cafémøder og temamøder for efterladte.
 
Portal for selvhjælpsgrupper
 
Portal for frivilligcentre i Danmark
 
SR-Bistand har til huse i København og er en netværksopbyggende medlemsorganisation, som kan yde social, juridisk eller psykologisk rådgivning. 
www.sr-bistand.dk
 
NEFOS, netværk for mennesker, der er ramt af andres selvmordshandlinger enten som pårørende eller nærtstående til personer, der har forsøgt selvmord, eller som efterladt efter selvmord. Grupper på Fyn og i Nordjylland.
 
Gratis retshjælp
 
DepressionsForeningen er en uafhængig patientforening, der tilbyder netværk, støtte og sammenhold til dig, der er patient eller pårørende til et menneske med en depression eller bipolar lidelse. Hos os finder du andre, der forstår. Her er du aldrig alene. www.depressionsforeningen.dk
 
PsykiatriFondens formål er at forbedre forholdene for mennesker med psykiske sygdomme og problemer ved at udbrede kendskabet til psykiske sygdommes årsager, forebyggelse og behandling, samt skabe en positiv holdning til mennesker med psykisk sygdom.
 
Center for Selvmordsforskning udgiver blandt andet faktahæfter om emner relateret til selvmordsforebyggelse.

Et udvalg af litteratur

Det svære liv - om lidelse i den moderne kultur.
Antologi. Aarhus Universitetsforlag 2005
 
Efterladte efter selvmord.
Michael Bjergsø Olesen, faktahæfte fra Center for Selvmordsforskning, 2008. - 33 sider. (Faktaserien; nr. 23)
 
Lev stærkt – dø naturligt.
Kim Engelbrechtsen. Ekstrabladets forlag, 2004 Naturens muntre søn – portræt af den moderne mand. Finn Korsaa, Hans Reitzels forlag, 2007
 
Når mørket sænker sig: om at forstå selvmord.
Jamison, Kay Redfield Kbh.: Lindhardt og Ringhof, 2001. Selvmordet og dets årsager belyses historisk, litterært, kulturelt og videnskabeligt.
 
Når selvmordet truer – livet til debat.
Bente Hjorth Madsen, Merete Nordentoft, Lillian Zøllner, Munksgaard, Danmark, 2003
 
Selvmord blandt gamle mennesker – myter, viden og forebyggelse.
Redigeret af Jorit Tellervo, Nyt Nordisk Forlag, 2004
 
Skrig og fred: om unges selvmordsforsøg.
Per Straarup Søndergaard. Turbineforlaget 2008 Hvert år er der langt over 1.000 selvmordsforsøg blandt unge. Men hvilke historier gemmer der sig bag det høje tal?
 
Sorgen ved selvmord – en bog til de efterladte.
Inger Anneberg, 2002.
 
Unge på kanten af livet.
Spørgsmål og svar om selvmord og selvmordsforebyggelse. Bente Hjorth Madsen, Center for Selvmordsforebyggelse, Århus.
 
Alle fortællinger og tekster
fra denne hjemmeside er
nu udkommet i bogform.
Find og køb bogen
"På kanten af livet - om mænd,
kriser og selvmordstanker" på forlaget Siesta eller køb den i boghandlen.

Læs flere nyheder her

Har du tanker om selvmord, så udsæt det! Det nytter at søge hjælp.

Hjemmesiden opdateres af Inger Anneberg og Bente Hjorth Madsen
og drives med støtte fra FUFS, Foreningen for Uddannelse og Forskning i Selvmordsforebyggelse: www.fufs.dk
Fotograf: Lars Aarø, Fokus Grafik: Combina